'13 - '14 Jaunā gada sagaidīšana Nīcā!


 e107    31 Dec : 07:50:03
 None    URDT Upcoming Events!

jaungads_2014_nica_v4_800_rgb.jpg

'13 - '14 Jaunā gada sagaidīšana Nīcā!

'13 - '14 Jaunā gada sagaidīſana Nīcā!

Otrdien 31. decembrī, Nīcā - kultūras namā, Universal Radio DJ Team, organizēs pasākumu: ??'13 - '14 Jaunā gada sagaidīſana Nīcā!??

Vairāk gūsti

Piedalīsies:

Ņiprais Rolla
Pērnais edo

Ieeja:

4.0 Lati.

Seko Ray Rolla aka DJ Beater:?

Seko ?տԿɺ
This news item is from URDT Official Web Base... v2.2
http://web.urdt.lv/news/03913-03914-jauna-gada-sagaidi-ana-nica